wtorek, 15 stycznia 2013

HARPS przypomina o sobie

Artystyczna wizja gazowej planety.
Projekt HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) to wciąż najbardziej zasłużony projekt poświęcony poszukiwaniom planet pozasłonecznych. Liczbą potwierdzonych obiektów nadal przewyższa Keplera, a więc i wszystkie inne inicjatywy. Dzisiaj ogłoszono odkrycie kolejnych 5 planet dzięki instrumentom i ekipie naukowej HARPS. Przyjrzyjmy się tym ciekawym egzoplanetom.


HD 103774

To układ oddalony o 180 lat świetlnych od naszej planety. Gwiazda macierzysta systemu HD 103774 jest masywniejszą i gorętszą od Słońca gwiazdą typu F. Dzięki wieloletnim obserwacjom ruchów radialnych, udało się odkryć jedną planetę pozasłoneczną. HD 103774 b to gorący gazowy obiekt o masie 0,367 Mj. Przy odległości wynoszącej 0,07 AU, wykonanie jednej orbity zajmuje mu niecałe 6 dni.

HD 109271

Tutaj mamy do czynienia z gwiazdą bardzo podobną do Słońca. Posiada ona co najmniej dwie blisko położone egzoplanety. Ich okresy orbitalne to odpowiednio 7,85 i 30,9 dnia, co oczywiście przekłada się na niewielkie odległości od gwiazdy - około 0,079 oraz 0,196 AU. Masy obu planet są zbliżone do masy Neptuna, wynoszą bowiem 17 oraz 24 masy Ziemi.

BD-061339

Zdecydowanie najciekawszy z dzisiejszych układów. W jego centrum znajduje się gwiazda typu K oddalona od Ziemi o 65 lat świetlnych. Bliższą z odkrytych egzoplanet jest BD-061339 b. Jest to gorąca SuperZiemia o masie 8,5 Mz. Jeden obieg wokół gwiazdy zajmuje jej niecałe 5 dni i 21 godzin. Planeta zdaje się mieć niemal kołową orbitę.

Drugą zdobyczą HARPS w tym systemie jest BD-061339 c. Jest nieco masywniejsza od swojej gorącej sąsiadki (0,17 Mj = 53 Mz), lecz przede wszystkim znacznie bardziej oddalona od centrum układu. Przy okresie obiegu wynoszącym 126 dni i półosi wielkiej 0,435 AU planeta "ląduje" w obszarze ekosfery swojej gwiazdy. Należy oczywiście pamiętać, że masa BD-061339 c jest trzykrotnie większa od masy Neptuna, a więc z pewnością jest to obiekt o gazowej naturze.

Źródło

poniedziałek, 7 stycznia 2013

461 nowych kandydatek Keplera

Prawie pół tysiąca nowych planetarnych kandydatek misji Kepler zostało ogłoszonych podczas AAS-221 meeting of the American Astronomical Society. Łącznie daje to nam 2740 potencjalnych planety, orbitujących wokół 2039 gwiazd. Dobrą nowiną jest także to, że największe procentowe wybicie obserwujemy u obiektów o rozmiarach podobnych do Ziemi oraz Super-Ziem.

Rozmiary kandydatek Keplera.
A oto porównanie ilości kandydatek w pojedynczych i wielokrotnych układach planetarnych:

Wielokrotność układu: ilość kandydatek w 2012 / ilość w 2013

1: 1428 / 1569
2: 246 / 299
3: 84 / 112
4: 30 / 44
5: 8 / 11
6: 1 / 1

Na konferencji wspomniano także o 4 szczególnie interesujących kandydatkach. Są to podobno planety krążące w ekosferach, a ich rozmiary to mniej niż 2 promienie Ziemi. Jedna z tym planet obiega gwiazdę podobną do Słońca (żółtego karła).

Kilka dodatkowych informacji:
  • przynajmniej jedna na sześć gwiazd posiada planetę wielkości Ziemi o okresie < 85 dni,
  • 17% gwiazd posiada planetę wielkości Ziemi o orbicie mniejszej niż orbita Merkurego,
  • co najmniej 70% gwiazd posiada jakąkolwiek planetę o orbicie < 400 dni,
  • dotąd uważano, że niewielkie planety występują najczęściej przy niewielkich gwiazdach - okazuje się, że małe obiekty są równie liczne wokół gwiazd o większych rozmiarach.
Wybaczcie pewną niezgrabność tego newsa.. Wkrótce więcej informacji (oraz odkryć) z AAS-221!!