Słowniczek

Brązowy karzeł -  'gwiezdne niewypały'. Masa tych obiektów nie jest wystarczająco duża by w ich wnętrzu zachodziły reakcje typowe dla gwiazd (przemiana wodoru w hel). Nie są one również planetami gazowymi - brak syntezy deuteru. Jest to więc całkiem inna grupa obiektów. Często występują samotnie w przestrzeni. Mogą posiadać planety.

Druga Ziemia - hipotetyczna planeta pozasłoneczna przypominająca Ziemię. Warunki na niej panującej bardzo przypominają ziemskie. Posiada podobną atmosferę, zachmurzenie, ciśnienie, wodę itd. Wielu naukowcy obrało sobie jako cel, odnalezienie takiego obiektu. Obecnie najlepsze kandydatki to Gliese 581 d oraz HD 85512 b. Obie planety jednak znacznie odbiegają od oryginału.

Ekosfera - obszar wokół gwiazdy, w którym na danej planecie temperatura powinna wynosić od 0 do 100 stopni Celsjusza. Taka planeta mogłaby posiadać wodę w stanie ciekłym na swojej powierzchni. Jest to jednak bardzo uproszczony warunek - ciekła woda może występować przy temperaturach spoza wspomnianego przedziału.

Gorący Jowisz - gazowa planeta o rozmiarze i masie przypominających parametry Jowisza. Krąży bardzo blisko swojej gwiazdy macierzystej, co skutkuje bardzo wysoką temperaturą, a czasem nawet parowaniem planety. Niektóre z tych obiektów posiadają ogony (przypominające te u komet). 

Neptuniak - nazwa określająca gazową planetę o podobnych (lub mniejszych) gabarytach do Neptuna. Podobnie jak 'Jowisze', mogą występować w wersji gorącej.

Pod-Jowisz - gazowa planeta mniejsza i mniej masywna od Jowisza. Nazwa raczej nie stosowana.

Pod-Neptun - gazowa planeta mniejsza i mniej masywna od Neptuna. Najczęściej stosowana nazwa do opisu mniejszych gazowych obiektów, nawet tych mniejszych niż Uran.
 
Pod-Uran - gazowa planeta mniejsza i mniej masywna od Uran. 

Super Ziemia - skalista planeta o masie od 2 do 10 mas Ziemi. 


Skróty:

AU - jednostka astronomiczna; średnia odległość Ziemi od Słońca.
Mj - masa Jowisza.
Ms - masa Słońca.
Mz - masa Ziemi.
Rj - promień Jowisza.
Rs - promień Słońca.
Rz - promień Ziemi.
'Słowniczek' będzie zapewne stale uzupełniany.