poniedziałek, 19 września 2011

FU Tauri b - planeta zobrazowana wokół brązowego karła

Brązowy karzeł Fu Tauri A z egzoplanetą
System FU Tauri to bardzo młoda formacja (zaledwie około 1 miliona lat) będąca wciąż w stanie zaawansowanej ewolucji. Początkowo sądzono, że układ ten składa się z dwóch brązowych karłów, jednak po dalszych obserwacjach okazuje się, że prawdopodobnie jeden z tych obiektów jest egzoplanetą.

Brązowe karły to 'gwiezdne niewypały'. Masa tych obiektów nie jest wystarczająco duża by w ich wnętrzu zachodziły reakcje typowe dla gwiazd (przemiana wodoru w hel). Nie są one również planetami gazowymi - brak syntezy deuteru. Jest to więc całkiem inna grupa obiektów występujących w przestrzeni kosmicznej.

Takim ciałem jest właśnie FU Tauri A. Masa tego brązowego karła nie jest dokładnie oszacowana. Przyjmuje się, że zawiera się w przedziale 0,05 - 0,2 masy Słońca. Dzięki badaniom spektroskopowym udało się wyznaczyć jego temperaturę na 2564 stopni Celsjusza. Astronomowie zaobserwowali również zjawisko akrecji (czyli opadania materii na powierzchnię tego obiektu) oraz silną aktywność magnetyczną. To właśnie ta burzliwa natura tego młodziutkiego obiektu uniemożliwia dokładne określenie masy.

FU Tauri b krążąca wokół FU Tauri A to jedna z kilku pierwszych planet odkrytych w pobliżu samotnych brązowych karłów. Niestety jak to bywa w przypadku bezpośrednich obserwacji, niewiele wiemy o samej egzoplanecie. W tym przypadku znamy jedynie masę oszacowaną na 15 mas Jowisza oraz odległość dzielącą FU Tau b od brązowego karła, która to wynosi około 800 AU (jest to 800 razy odległość niż ta dzieląca Ziemię od Słońca).

Mimo wszystko uważam to odkrycie za niezwykle cenne. Brązowe karły to nowa klasa obiektów odkryta zaledwie 16 lat temu. Dzięki nim wiemy już, że istnieje z pewnością o wiele więcej planet pozasłonecznych niż przypuszczano w przeszłości.

Źródło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz