środa, 16 maja 2012

HD 159868 c w ekosferze oraz odpowiednik Jowisza

Gazowa planeta - wizja artysty.
Wczoraj zostały potwierdzone dwie egzoplanety, którym od dawna przypatrywał się Anglo-Australian Planet Search.

Pierwszą z nich jest, już wspomniana w tytule, HD 159868 c. Planeta krąży w odległości wynoszącej około 1 jednostki astronomicznej (AU), czyli podobnie jak Ziemia okrąża Słońce. Jeden rok tego obiektu trwa 352,3 dnia. Gwiazda w tym układzie jest również bardzo podobna do naszej gwiazdy dziennej. Dlatego też łatwo stwierdzić, że HD 159868 c znajduje się w ekosferze bądź bardzo blisko jej obszaru. Planeta te jest jednak gazowym olbrzymem. Jej masę oszacowano na 0,73 masy Jowisza, a więc wszelkie rozważania na temat możliwości istnienia warunków przyjaznych dla znanego nam życia należałoby kierować w stronę jej ewentualnych egzoksiężyców.

Drugą potwierdzoną planetą jest HD 142 c, ogłoszona przez autorów jako odpowiednik Jowisza. Tym stwierdzeniem, autorzy mają na myśli gazową planetę o długim okresie obiegu oraz niskiej ekscentryczności orbity. Planeta jest jednak ponad 5 razy masywniejsza naszego gazowego giganta. Na wykonanie pełnej orbity potrzebuje aż 16,5 roku przy odległości 6,8 AU. Ekscentryczności wynoszącej 0,21 (+/- 0,07) raczej nie nazywałbym niską. Oczywiście nie zamierzam podważać opinii autorów publikacji ale stwierdzam że znamy już znacznie lepsze odpowiedniki "Króla Planet" (np. HD 216435 b).

Warto zaznaczyć, że są to już drugie potwierdzone planety w każdym z tych układów. Jest także pewne prawdopodobieństwo istnienia kolejnego obiektu w systemie HD 142. Byłaby to planeta o okresie 108 dni, masie 0,3 Mj oraz odległości 0,45 AU. Niestety na razie nie ma wystarczająco dużo danych aby to potwierdzić.

Źródło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz