środa, 8 czerwca 2011

Kolejna 'dawka' planet

Artystyczna wizja widoku z planety
krążącej wokół dwóch gwiazd.
Po długiej przerwie pojawiły się w końcu kolejne planety pozasłoneczne. Są to 3 (+ jedna niepotwierdzona planeta) gorące Jowisze, czyli planety o ogromnych temperaturach panujących na ich powierzchni ze względu na niewielką odległość od gwiazdy, oraz jedna planeta (lub dwie) krążąca wokół dwóch gwiazd.

Pierwsze trzy obiekty to HAT-P-31 b, HAT-P-32 b, i HAT-P-33 b. Pełna orbita wokół ich gwiazd macierzystych zajmuje im odpowiednio 5; 2,15; 3,47 dni. Ich promień waha się od 1 do 2 promieni Jowisza, a masa to odpowiednio 0,763; 0,941; 2,171 masy Jowisza. Pierwszy z wymienionych systemów posiada prawdopodobnie jeszcze jedną, masywną, gazową planetę. Dotychczasowe badanie wykazują, że byłby to obiekt o masie minimalnej 3,4 Mj wykonujący pełną orbitę w czasie co najmniej 2,8 lat. Jednak ze względu na stosunkowo krótką obserwację tego systemu (poniżej połowy okresu orbitalnego tej planety) nie można jeszcze potwierdzić istnienia tego obiektu.
Ciekawym odkryciem jest ostatnia z dzisiejszych planet. UZ For(ab) d to ogromna planeta pozasłoneczna o masie 7,7 Mj, krążąca wokół układu dwóch gwiazd w odległości 2,8 AU (to prawie 3 razy dalej niż odległość Ziemi od Słońca). Czas jaki potrzebuje na wykonanie pełnej orbity wynosi 5 lat i 3 miesiące. Planeta ta jest oznaczona literką "d". Łatwo więc domyśleć się, iż w tym układzie prawdopodobnie znajduje się jeszcze jeden obiekt  - "c". Niestety nie da się jeszcze w 100% zagwarantować jego istnienia. Póki co, obserwacje wykazują, że miałby on masę 6 mas Jowisza. Planeta ta krążyła by dwa razy dalej niż jej kompan "d", z czasem aż 16 lat.

Obie planety zostały odkryte niezwykle ciekawym sposobem. Oznaczenia "(ab)" mówi, że jest to system dwóch gwiazd krążących wokół siebie. Z Ziemi można obserwować zaćmienia w momencie gdy jedna z gwiazd przesłania drugą. Takie zjawisko to bardzo stabilny proces. Częstotliwość zaćmień z reguły powinna być niemalże stała. Jednak gdy w takim układzie znajdują się planety lub inne obiekty (np. brązowe karły) oddziałują one grawitacyjnie z gwiazdami. Można wówczas zaobserwować zróżnicowanie w kolejnych okresach zaćmień i na ich podstawie wyznaczać parametry planet.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz